KDO JSME

Na organizaci se podílí velký a zkušený tým organizátorů z ČAGeo.

Tento projekt vymysleli a vedou:

.